MASTER sistemi

Šta su master sistemi?

Sistem u kome svaki korisnik samo jednim ključem može otvarati sve one prostorije za koje mu je do tada bilo potrebno više različitih ključeva, a da pri tom zadrži i čak poveća sigurnost i privatnost svojih prostorija i imovine naziva se Master sistem.

 

Šta sve može biti u sistemu?

Cilindri, katanci, cilindar sa kuglom, polucilindri, prikivajuće brave, rim cilindri, brave za poštanske sandučiće, brave za metalne ormare, brave za kancelarijski nameštaj…

 

 

 

Vrste master sistema

Sistem jednog ključa

Sistem centralnog ključa

Sistem za hotele

Sistem glavnog ključa

Sistem generalnog ključa

Industrijski sistem